Convocatòria assemblea OBERTA
  Dilluns 26 de novembre
 19’30h
 Seu Òmnium Baix Camp Raval Sta Anna,2. Reus.
Punts a tractar:
1. Estat de comptes
2. Informació de les converses amb els partits
3. Valoració parades informatives
4. Noves parades informatives
5. Assumptes sobrevinguts